dinimizde.com
Kusmak tuttuğumuz orucu bozar mı? | Dinimizde
İslâm'ın şartlarından biridir oruç. Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor, "İslam beş şey üzerine bina olunmuştur. Bunlar, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun Resûlü oluduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan Orucunu tutmak, Beyt'i (kábeyi) haccetmektir" (Buhari, Muslim) Orucu Bozan Durumlar: Bilerek yemek ve içmek: Faydalı veya faydasız, yemek ve içmek orucu bozar. Unutarak, hatayla veya zor kullanılarak yemek ve içmek orucu bozmaz. Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor, "Kim unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın, şüphesiz ki Allah onu yedirmiş ve içirmiştir" buyurmuştur. (Buhari. Müslim) Mübâşeret: Oruçla mükellef bir kimsenin cinsel ilişkide bulunmak orucunu bozar. Böyle bir kişinin orucunu kaza etmesi ve ağır bir keffaret ödemesi gerekmektedir. Bu keffaret te, bir köle azad etmesidir. Bunu yapmazsa iki hicri ay üst üste oruç tutmaktır. Bunu da yapamazsa altmış fakire yemek yedirmektir. Keffaretin bu tertibi sünnet ile