dinimizde.com
Dinimizde Nefis terbiyesi ne demektir? | Dinimizde
İnsanın mükerrem olabilmesi için, nefsini tezkiye etmesi şarttır. Nefsini tezkiye, insana farzdır. Nefsini tezkiyeye çalışmak ve bu uğurdaseyr-u süluke girmek