dincarslan.net
Camide Öcü Var - Dinçarslan
Cami kelimesi toplanmak, bir araya gelmek kökünden türemiştir. Camiler Müslümanların bir araya geldikleri, toplandıkları yerlerdir. Peygamber Efendimizin zamanında mescidin sosyal hayatın en temel unsuru olduğunu biliyoruz. İnsanlar vakitlerinin büyük kısmını mescitte geçirirlermiş. Önemli bir konu konuşulacağı, önemli bir karar alınacağı zaman insanlar mescitte toplanırlarmış. Bugünkü gibi sadece cenazelerin kalktığı değil…