dincarslan.net
Olasılıksız [Adam Fawer]
Adam Fawer adlı ağabeyimizin neşrettiği bu güzide eser 472 sahife ve April Yayıncılık basmış. Kitapta bir tane medyum abimiz var ismi de David. David abinin bir de gaipten sesler duyan kardeşi var.…