dilimiz.gen.tr
Sosyolojinin doğuşu ve gelişmesinde etkili düşünürler
İbni Haldun (1332-1406) 14.yy. da yaşamış İslam dünyasının önde gelen düşünürlerindendir. Düşünce tarihinde birçok filozof, toplumu incelemişse de bugünkü