dilimiz.gen.tr
Girişimciliğin Tanımı - Girişimci Kime Denir?
Girişimciliğin Tanımı: Girişimciliği sınırlı bir tanım içerisinde ifade etmek oldukça zordur. İlk kez Orta Çağda kullanılan bu kelime “iş yapan” anlamına