dilimiz.gen.tr
Eşeysel bezler » Sosyal Platform
Üreme sistemi hormonları erkeklerde testis, kadınlarda ovaryumlardan üretilir. Üç çeşit üreme hormonu vardır. Bunlar; östrojen, progesteron ve