digitoegankelijk.nl
Nederlands model Toegankelijkheidsverklaring
Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid verplicht overheidsorganisaties per digitaal kanaal een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. Er geldt een gefaseerde toepassing. Nieuwe websites gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten uiterlijk op 23 september 2019 een verklaring bevatten. Bestaande websites gepubliceerd vóór 23 september 2018 moeten een jaar later aan de wettelijke verplichting voldoen. En mobiele applicaties moeten uiterlijk 23 juni 2021 voldoen.