digideo.com.pl
Jak zacząć pracę nad nowym systemem IT
Ważne pytanie - jak zacząć pracę nad nowym systemem IT. Przyjmijmy scenariusz - mamy burzę myśli, pomysłów, a z drugiej strony potrzeby nasze, naszej firmy lub potencjalnych klientów. Tak zwykle zaczyna się praca nad nowym systemem IT. Burza mózgów Na etapie kreacji pomysłów dobrze jest je