dialogpilotene.no
Mottatt støtte fra Kulturdepartmentet og Oslo kommune — Dialogpilotene
Prosjektet har siden prosjektet startet i 2015, vært støttet av Oslo kommune og Kulturdepartementet. Dette signaliserer en sterk anerkjennelse fra Oslo kommune og Kulturdepartementet om at dette prosjektet er både viktig og svært tiltrengt.