dewilligedame.nl
Sponsors 2019-2020
Voor een kleine bijdrage op NL 77 INGB 0758437269 ten name van penningmeester R.G.N. Truijens te Dordrecht nemen we u of uw onderneming op in de onderstaande lijst van diegenen, die schaaksociëteit…