dewilligedame.nl
“Den vergeetaghtige viertalschaecker”
WEDSTRIJDVERSLAG | Eén van de aardige dingen van het al jaren spelen in hetzelfde viertal is dat er in de loop der tijd vaste tradities ontstaan. Tradities die je koestert en die je mist als de gan…