deveny.no
Innfallsmetoden! - Deveny
Jeg bruker innfallsmetoden når jeg skriver. Vet aldri hva som skal skje. Må hele tiden tenke og skuffe fram en ny tanke, klekke ut replikken og bevegelsen.