detfriasverige.se
Våra medborgerliga friheter får inte villkoras utifrån politisk nyckfullhet
Under ett par års tid har allt intensivare påverkansarbeten riktat mot lagstiftarna skett med krav om att Sverige, likt många andra länder, ska åsidosatt grundläggande medborgerliga fri- och rättig…