detfriasverige.se
Skogen efter branden – vandring i Hälleskogsbrännan
Det fria Sverige i Västmanland anordnade här om sistens en utflykt i Hälleskogsbrännan utanför Virsbo. Här en rapport från dagen.