detfriasverige.se
När skall svenskfientligheten uppgraderas och makthavare börja bry sig? - Det fria Sverige
Efter angreppet mot synagogan i Göteborg, vilken kom bara dygnet efter att demonstrationer i såväl Göteborg som Malmö krävt intifada mot Israel, har tonen från svenska makthavare varit entydig: Det är oacceptabelt och ingen resurs skall sparas för att skapa trygghet för judarna i Sverige.