detfriasverige.se
Kallelse till årsmöte 2019
Föreningen SVEGOT-DFS (Det fria Sverige) kallar alla sina medlemmar till årsmöte den 30 mars 2019. Årsmötet hålls i Svenskarnas hus på Västra Långgatan 29 i Älgarås, med start 14:00.