detfriasverige.se
Att dela flygblad är väl ingen konst – tips och råd till den hugade aktivisten - Det fria Sverige
Nej, i princip är det inte en konst att rent faktiskt dela ut ett flygblad. Men med tanke på oppositionens högst begränsade resurser kan det vara på sin plats med några tips och råd. Speciellt eftersom Det fria Sverige snart kommer tillhandahålla ett föreningsflygblad, men också eftersom kampanjen för att legalisera pepparsprej pågår för fullt. …