detfriasverige.se
Årsmöte med framåtblick
Det fria Sveriges årsmöte 2019 fortlöpte utan problem och röstade bland annat igenom införandet av kommunföreningar.