derventskilist.net
ОГЛАС - Derventski list
ГАТАРИЋ доо Дервента О Г Л А С за пријем у радни однос Радници за рад у складишту (М/Ж) …………… више извршилаца Услови: минимално средња стручна спрема, психофизичке способности за рад на наведеном радном мјесту. Нудимо: рад у позитивном радном амбијенту, могућност напредовања, накнаду за рад у складу с радним мјестом и залагањем. Информације и пријаве у сједишту предузећа у Книнској улици. Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста. Download Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadDownload WordPress Themesonline free course