derijkscampus.nl
Waarom Leren en Ontwikkelen
Naast redenen als ontwikkelingen in het vak en dynamische omstandigheden zijn ‘werken en samenwerken’ activiteiten die blijvend onderhoud vergen. Politici en burgers hebben minder begrip voor fouten van Het Rijk en hebben steeds hogere verwachtingen. Het Rijk moet volgens hen flexibeler kunnen inspelen op maatschappelijke thema's en willen meer inspraak in het beleid.