dentalmedicine.eu
Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти 2019/2020 г.
ТЕМА: Лечебни стратегии при цялостна рехабилитация върху естествени зъби и импланти – обучителен семинар в три части + ДВУДНЕВНИ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ МЕЖДУ МОДУЛИТЕ ДАТИ: МОДУЛ-1: 2 ноември 2019 г. …