denkreativajuristen.com
Tvistlösning i kommersiella avtal - en fråga om pengar?
Skiljenämnd eller allmän domstol i kommersiella avtal? En klausul om tvistlösning är oftast en av de allra sista §§ i ett avtal men ack så viktig del i avtalet mellan parterna - för den avgör hur och var en eventuell framtida tvist ska lösas. Ska tvisten tas upp i allmän domstol eller inf