denizcilikbilgileri.com
Petrol Tankeri Türleri
Petrol tankeri türleri diğer bir değişle ticari filolarda sıvı halde yani bulk halinde petrol ürünlerini taşımak için tasarlanmış gemilerdir. Genel olarak ise 2 türe ayrılırlar; Ham Petrol Gemileri ve