denizcilikbilgileri.com
Hava Kabarcık Yöntemi İle Gemi Hızını Artırmak
Dünya denizcilik sektörü 2020 yılında meydana gelecek değişime odaklandı bugünlerde. Bilindiği üzere dünya genelinde özel alanlar dışında kullanılacak yakıtın sülfür oranı %0,5 seviyesine düşür