denizcilikbilgileri.com
Gemide Maruz Kalınan Riskler
Gemi adamlarının maruz kaldıkları riskler üzerine yapılan çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılmıştır. Çalışmada riskler belirlenmiş ve sebepleri analiz edilmiştir.Mekanik Tehlike