denizcilikbilgileri.com
Gemi Tahrik Yöntemleri
Ana makinada üretilen gücün pervaneye veya su jetine iletilmesi ile hareket sağlanmaktadır. İşte bu güç iletimi de gemi tahrik yöntemleri ile sağlanmaktadır. Gemilerde kullanılan belli başlı yöntemle