deltacommissaris.nl
Klimaatadaptatie in Zeeland
Op 13 november heeft deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek gebracht aan Zeeland. Onder voorzitterschap van de provincie werken alle Zeeuwse gemeenten, het waterschap, de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat samen aan een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. Dit om deze regio voor te bereiden op meer wateroverlast, hitte en droogte en te zorgen dat de gevolgen van een mogelijke overstroming worden beperkt. De deltacommissaris werd geïnformeerd over de samenwerking en enkele lopende projecten, waaronder de hitteaanpak in Middelburg. Ook werd een bezoek gebracht aan Nieuwdorp waar de overheid, het bedrijfsleven en burgers samen aan de slag zijn met de opgaven van de energietransitie en klimaatadaptatie.