deltacommissaris.nl
Zuidwestelijke Delta
De Zuidwestelijke Delta omvat Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Na de watersnoodramp van 1953 hebben de Deltawerken gezorgd voor veiligheid, goede infrastructurele verbindingen en de beschikbaarheid van zoet water. Maar ze brengen nu en in de toekomst ook een aantal uitdagingen met zich mee: voor de natuur, de waterkwaliteit én de economie. Daarnaast staat het gebied onder druk door de stijgende zeespiegel en hogere rivierafvoeren in de toekomst. Ook is voldoende zoet water op termijn niet vanzelfsprekend.