deltacommissaris.nl
Waterveiligheid
Zo’n 60% van Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen 9 miljoen mensen en wordt het grootste deel van ons bruto nationaal product verdiend. Werken aan de bescherming tegen overstromingen is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. In het Deltaprogramma is daarom de afgelopen jaren eerst de deltabeslissing Waterveiligheid ontwikkeld en vervolgens is deze vertaald naar normen die in de wet zijn vastgelegd.