deltacommissaris.nl
Kust
De kust beschermt miljoenen Nederlanders tegen overstroming door de zee. En de kustzone huisvest meer dan een miljoen inwoners en ondernemers en is gastheer voor veel toeristen en bezoekers. Inzet van de voorkeursstrategie voor waterveiligheid langs de kust is dat de kust in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk blijft. De komende jaren ligt het accent op de uitwerking en zoekt de regio kansen voor integrale oplossingen, zoals een multifunctionele duinzone of dijk. De voor heel Nederland geformuleerde deltabeslissingen en de beslissing Zand vormen daarbij het kader.