delerarenagenda.nl
Oproep deelname aan 'Operatie Regels Ruimen'
Regeldruk is een veelvoorkomend probleem in het onderwijs. Uit het Meldpunt Regeldruk PO blijkt dat veel leraren worstelen met registraties die vanuit de scholen zelf komen, zoals groepsplannen en groepsoverzichten. 'Operatie Regels Ruimen' is een vervolgstap van dat meldpunt. Een goed gesprek op school over het nut van regels en afspraken kan de ervaren regeldruk op scholen sterk verminderen.