dedolletuinder.be
Compost en andere zaakjes
Vandaag heb ik mij bezig gehouden met de 2 kisten wilgenhaksel, dat veranderd was in compost ondertussen, uit te strooien in de tuin. Daarna heb ik nog een overschot van boomstronken gekliefd, alle…