dedolletuinder.be
Drainage en afwatering, of hetzelfde
Dit was voorzien om op 2 dagen te doen. Ik heb daarvoor de hulp ingeroepen van mijn beste maat en van Caterpillar. 2 machines zijn geleverd geweest, een graafmachine en een schranklader hoe dat ook…