de-eerstelijns.nl
Samen sterk voor online inzagerecht patiënt - De Eerstelijns: platform voor strategie en innovatie
Iedere patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 het recht online zijn of haar persoonlijke medische gegevens in te zien. Dit vraagt nogal wat van de huisarts. In de regio Rijnmond zet de ICT Huisartsenraad in op zoveel mogelijk samenwerking. “Patiëntendossiers écht goed bijhouden is een ingewikkelde klus. Het is tijdrovend om dossiers van bestaande patiënten …