de-eerstelijns.nl
Krachtige basiszorg nu in alle vier de grote steden - De Eerstelijns: platform voor strategie en innovatie
De integrale aanpak van Krachtige basiszorg wérkt. Het leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van de zorg. Daarom gaan tien huisartsenpraktijken met hun partners deze wijze van samenwerken ook invoeren in achterstandswijken van de vier grote steden, met steun van de Achterstandsfondsen, CZ en Zilveren Kruis. Het eerstelijnssamenwerkingsverband Overvecht Gezond en de Buurtteamorganisatie …