datahjelperne.no
Telenor falsk epost januar 2020 - Datahjelperne.no
Flere har nå fåttt en mail som utgir seg å være telenor. Det er ikke tilfelle. Her er de ute etter ditt brukernavn og passord.