datahjelperne.no
Rema1000 Facebook svindel November 2019 - Datahjelperne.no
Nå kjøres det igjen falske annonser på Facebook rettett mot rema1000. Her er annonsene målrettet mot alle damer på alle måneder i året. Her må du passe på.