danielfutej.sk
Čo je Whistleblowing na pracovisku? Ako sa brániť nekalým praktikám v práci? | daniel futej
Na pracoviskách v súkromnom alebo verejnom sektore dochádza pravidelne k nekalým praktikám z rôznych dôvodov – z neznalosti, nezodpovednosti či korupcie. Účinným nástrojom v boji proti takýmto praktikám sa ukazuje tzv. whistleblowing – možnosť oznámenia nekalých praktík na pracovisku prostredníctvom osobitne zriadeného komunikačného kanálu. Pojem whistleblowing pochádza z anglického slovného...