dailytech.in.th
QlikView 12 : รากฐานแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง
QlikView 12 มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง QlikView ซึ่งเป็นโซลูชั่นการค้นพบข้อมูลที่เป็นผู้นำตลาดโดยผ่านการรับรองแล้ว QlikView 12 ช่วยเสริมแนวทางของแพลตฟอร์มที่มีเอกลักษณ์ในการวิเคราะห…