dagensmuslim.se
Anledningarna bakom utelämnandet av bönen - Dagens Muslim
Att inte ha lust och avsaknad av uppmärksamhet gentemot de obligatoriska bönerna i islam har flera a