d-i-f.dk
Nu skal vi vende afvikling til udvikling uden for byerne
Dansk Iværksætter Forenings forman Peter Kofler retter søgelyset mod erhvervsdrivendes vilkår i Danmarks by- og landkommuner. For oplands- og landkommunernes udvikling har haltet efter på iværksætterfronten, og det skal der laves om på. Læs om inspirerende iværksættere fra hele Danmark.