cultuursubsidie.nl
Aanvragen subsidie
Culturele instellingen kunnen één keer in de vier jaar een subsidieaanvraag voor een instellingssubsidie indienen bij het ministerie van OCW. De criteria voor een aanvraag zijn vastgelegd in de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 Op dit moment loopt er geen aanvraagprocedure. Er kan dus geen aanvraag voor een instellingssubsidie in het kader van de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020 worden ingediend.