cultuursubsidie.nl
Informatie over indiening gegevens
Op 28 februari 2018 krijgen alle BIS-instellingen per e-mail de zogeheten ‘Februaricirculaire’, het bericht waarin de belangrijkste informatie staat met betrekking tot de digitale indiening van de jaarcijfers en aanvullende aandachtspunten in het kader van de BIS2017-2020.