cultuursubsidie.nl
Gebruik speellijstenapplicatie AIMS uitgesteld
In tegenstelling tot eerdere berichten is de nieuwe speellijstenapplicatie, die geïntegreerd is in het subsidiemanagementsysteem AIMS, nog niet gereed. De datamigratie is niet naar tevredenheid uitgevoerd. Wij betreuren dit en beseffen dat het niet kunnen invoeren van speellijstdata, een niet wenselijk situatie is.