cultuursubsidie.nl
Indiening gegevens speellijsten 2018
Instellingen die op 1 april 2019 in het kader van de jaarverantwoording 2018 een overzicht met podiumkunstenactiviteiten moeten indienen (de zogeheten speellijsten) kunnen dit op twee manieren doen. Ze kunnen de nieuwe speellijstenapplicatie in AIMS gebruiken, maar het is hen ook toegestaan om de excellijst te gebruiken die hen is toegestuurd op 9 augustus 2018. Desgewenst kan deze excellijst bij de Helpdesk Cultuursubsidie nog eens worden opgevraagd.