cultuursubsidie.nl
Afwezigheid Helpdesk
De Helpdesk van cultuursubsidie.nl is in verband met de feestdagen gesloten van 19 december 2018 tot 7 januari 2019. Dit betekent dat de Helpdesk zowel per mail als telefonisch niet te bereiken is. Indien u problemen ervaart of vragen heeft, kunt u terecht bij uw contactpersoon bij het ministerie van OCW en met de helpdesk in de cc.