cultuursubsidie.nl
Aanvragen Erfgoedwet vóór 1 juli 2018
Instellingen die belast zijn met de zorg voor het beheer van museale cultuurgoederen van de Staat of andere cultuurgoederen als bedoeld in artikel 2.8 van de Erfgoedwet (hierna collectie) kunnen subsidie voor beheer van de collectie en instandhouding huisvesting aanvragen.