criminalmente.com
Henry Lee Lucas - L'età adulta - CriminalMente
Serial Killer Made in U.S.A. - Storie, vittime, curiosità. Oggi Giulia Puzzo ci parla di Henry Lee Lucas in: Henry Lee Lucas - L'età adulta.