crazynauka.pl
Uwaga na „cudowne” terapie komórkami macierzystymi!
Jak odróżnić zatwierdzone terapie komórkami macierzystymi od tych eksperymentalnych albo nawet oferowanych przez szarlatanów? I co w ogóle mogą leczyć komórki macierzyste Tutaj piszę o krwi pępowin…